Dôležitosť ochrany značky pre reklamné agentúry

Inšpiratívne štúdie, prieskumy a články pre agentúry, ktoré zviditeľňujú svojich klientov.

Hero - advertising industry

Dôležitosť značky z pohľadu zákazníkov

Prieskum trhu, ktorého sa zúčastnila reprezentatívna vzorka 10,000 spotrebiteľov, bol zameraný na dôležitosť značky pri kúpe tovarov a služieb, ako aj na zistenie ochoty spotrebiteľov platiť extra za ich obľúbenú značku.

  • 29

    Vplyv značky produktu na jeho kúpu

  • 12

    Ochota platiť extra za obľúbenú značku

Chrániť svoju značku a myslieť na jej budúcnosť môžete jednoducho s našim digitálnym nástrojom trama™

Flowers