Dôležitosť ochrany značky pre farmaceutické spoločnosti

Inšpiratívne štúdie, prieskumy a články pre firmy, ktoré chránia ľudské zdravie a imunitu.

Hero - pharmaceuticals industry

Dôležitosť značky z pohľadu zákazníkov

Prieskum trhu, ktorého sa zúčastnila reprezentatívna vzorka 10,000 spotrebiteľov, bol zameraný na dôležitosť značky pri kúpe tovarov a služieb, ako aj na zistenie ochoty spotrebiteľov platiť extra za ich obľúbenú značku.

  • 22

    Vplyv značky produktu na jeho kúpu

  • 16

    Ochota platiť extra za obľúbenú značku

Chrániť svoju značku a myslieť na jej budúcnosť môžete jednoducho s našim digitálnym nástrojom trama™

Flowers