Trama logo
sk

Overenie ochrannej známky

1/3

Ochranná známka

Ďalší krok: Výber krajín

Ktorá z možností najlepšie vystihuje Vašu ochrannú známku?
?

Vyberte typ ochrannej známky, ktorý používate / plánujete používať v obchodnom styku.

?

Kombinovaná ochranná známka poskytuje ochranu pre všetky prvky (aj grafické logo aj názov značky), a tak ponúka najlepšiu hodnotu za peniaze!

Aké tovary / služby predávate pod touto značkou?
?

Vďaka podrobnému popisu vieme posúdiť možné riziká spojené s registráciou, preto Vás prosím o detailnú špecifikáciu ponúkaných tovarov a služieb.

?

  • Táto špecifikácia nám umožňuje lepšie vykonať overenie registrovateľnosti

  • A tak zaručiť, že porozumieme a naplníme Vaše potreby pri ochrane značky

Popis tovarov / služieb *

Odkaz na webovú stránku (nepovinné)