Trama logo

Amazon Brand Registry a registrovaná ochranná známka

V Máji 2017, Amazon uviedol novú službu “Brand Registry” s cieľom zlepšiť ochranu a zvýšiť profit značiek predávajúcich na Amazon-e. Registrovaná ochranná známka je jednou z kľúčových požiadaviek na zaradenie do tohto programu. Tento článok obsahuje prehľad hlavných výhod tohto programu a poskytuje prehľad procesu registrácie ochrannej známky, ktorý je nevyhnutný na využitie výhod ponúkaných v rámci Amazon Brand Registry.

Od

Ján Búza

Vyše 350 000 značiek využíva výhody, ktoré ponúka Amazon Brand Registry [1]. Tento program má niekoľko hlavných benefitov:

  • Obsah A+: Táto funkcia umožňuje predajcom na Amazon-e zobraziť príbeh svojej značky a rovnako aj funkcie ponúkaných produktov prostredníctvom formátov RTF a médií, čím zvyšuje konverzie pre predajcov.

  • Sponzorované značky: Registrácia do programu Amazon Brand Registry tiež umožňuje predajcom používať cielenú reklamu na podporu rastu predaja.

  • Viacstránkový obchod: Jednou z kľúčových funkcií tohto programu je možnosť usporiadať ponuku produktov pomocou dizajnu viacstránkového obchodu a tak zjednodušiť proces vyhľadávania pre zákazníkov.

  • Analýzy značiek: Okrem funkčných výhod obsahuje Amazon Brand Registry aj službu analýzy značiek, ktorá umožňuje predajcom lepšie zhromažďovať a analyzovať údaje o správaní zákazníkov.

  • Proaktívna ochrana značky: Všetky podozrenia na porušenie a nepresný obsah sa automaticky odstránia, čím sa zvyšuje úroveň ochrany značiek predajcov.


Výsledkom je, že registrácia do programu Amazon Brand Registry výrazne zvyšuje úroveň ochrany Vašej značky a umožňuje poskytovať pre zákazníkov vylepšené služby. Inými slovami, tento program pomáha predajcom napredovať a rásť. Z praktického hľadiska viedla registrácia v registri značiek Amazon k 99% zníženiu počtu podozrení z porušenia duševného vlastníctva, pričom vyše 2,5 milión účtov a viac ako 6 miliárd podozrivých produktov bolo zakázaných [1].

Registrácia ochrannej známky je kľúčovou požiadavkou pre predajcov, ktorí sa chcú zapojiť do programu Amazon Brand Register. V súčasnosti, tento program uznáva ochranné známky registrované na úradoch duševného vlastníctva v nasledujúcich krajinách: USA, Brazília, Kanada, Mexiko, Austrália, India, Japonsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Španielsko, Holandsko, Turecko, Singapur, Saudská Arábia, Švédsko, Spojené kráľovstvo, Európska Únia, a Spojené Arabské Emiráty.

Ak ešte nemáte registrovanú ochrannú známku, Amazon ponúka aj samotnú službu ako súčasť IP Akcelerátora. V spolupráci s partnerskými advokátskymi kanceláriami v oblasti duševného vlastníctva, Amazon umožňuje záujemcom požiadať o ochrannú známku s platnosťou na území USA. V prípade postupu cez Amazon IP Akcelerátor, samotná žiadosť o registráciu ochrannej známky je považovaná za splenenie tejto úvodnej podmienky. Aj keď tento prístup určite ušetrí veľa času, jej nevýhodu možno nájsť v značne navýšených poplatkoch. Služba Amazon P akcelerátora začína poplatkom 600 dolárov za samotné podanie žiadosti, čo spolu s úradným poplatkom 210 dolárov predstavuje spolu sumu 850 dolárov. Záujemcom sa navyše odporúča zaplatiť poplatok za vyhľadávanie značiek v záznamoch úradov na ochranu duševného vlastníctva (500 $) alebo za komplexnú kontrolu značky (1 800 $). To znamená, že celkové náklady na registráciu ochrannej známky prostredníctvom Amazon IP Akcelerátora sa môže ľahko vyšplhať až na sumu 2 650 dolárov.

Na porovnanie, spoločnosť Trama ponúka registráciu ochrannej známky v USA za 430€ (520$), vrátané všetkých úradných poplatkov a komplexnej kontroly značky. Trama navyše poskytuje záruku vrátenia peňazí za úspešnú registráciu. Bližší pohľad na celú problematiku ukazuje, že hoci Amazon IP Akcelerátor umožňuje predajcom začať využívať výhody spojené s registráciou značky do Amazon Brand Registry (od okamihu podania prihlášky ochrannej známky), toto právo bude v prípade zamietnutia prihlášky zručené. Na konci dňa by to mohlo ľahko znamenať, že predajcovia zaplatili nadmernú sumu peňazí za registráciu ochrannej známky, čo im umožnilo využívať výhody Brand Registra iba na niekoľko týždňov, kým nebola ich registrácia zamietnutá. Naopak, náš tím patentových právnikov zabezpečí, aby bola vaša ochranná známka úspešne zaregistrovaná čo najrýchlejšie, čo vám umožní v priebehu niekoľkých mesiacov plne využívať register značiek Amazon.

Amazon (2020), “Amazon brand registry”, https://brandservices.amazon.com

Ján Búza
Ján Búza
Product Mind

Pomáhal škálovať portfóliové firmy pre VC fond

CEMS VŠE Praha

Ďalšie inšpiratívne štúdie, prieskumy a články pre Váš sektor nájdete na našich stránkach v sekcii Akadémia.

Hero - e-commerce industry