Trama logo

Získajte späť svoju doménu!

Je ideálna doména pre Vašu firmu obsadená? Zistite viac o možnostiach ako Vám registrácia ochrannej známky môže dopomôcť získať kontrolu nad online aktivitami.

Od

Ján Búza

Registrácia ochrannej známky predstavuje efektívny spôsob na získanie kontroly nad Vašimi online aktivitami a umožňuje Vám získať späť doménu, ktorá je obsadená. Tento benefit vyplývajúci z úspešnej registrácie ochrannej známky je aplikovateľný v dvoch možných scenároch.

Za prvé, “cybersquatting” referuje na zámerné obsadenie domény s cieľom ju následne predať vybranej firme za vyššiu cenu. Zatiaľ čo takéto praktiky boli veľmi obľúbené v minulosti, zmeny v legislatíve spojenej s ochranou priemyselného vlastníctve limitujú tento jav. V súčasnej dobe, registrácia ochrannej známky Vám umožňuje požiadať vlastníka takejto domény o jej odstúpenie pokiaľ názov domény je totožný alebo podobný s Vašou ochrannou známkou.

Druhý scenár nastáva v prípade, v prípade keď konkurencia využíva doménu buď v rovnakom alebo podobnom znení ako je Vaša značka s cieľom imitovať Vašu firmu. Úspešná registrácia ochrannej známky Vám opäť ponúka možnosť požiadať vlastníka takejto domény o jej odstúpenie a zrušenie všetkých obchodných praktík, ktoré sa priživujú na Vašej značke. Týmto spôsobom sa viete uistiť, že jedinečnosť a dobré meno Vašej značky zostávajú neporušené a môžete tak naďalej zveľaďovať svoj biznis. Dokonca aj v prípadoch kedy sa tieto žiadosti pretiahnu do súdnych sporov, je to práve úspešná registrácia ochrannej známky, ktorá umožňuje rýchlejšie a lacnejšie riešenie a tak ochraňuje dobrú povesť Vašej značky.

Niektorí poskytovatelia hostingových riešení (napríklad GoDaddy) dokonca ponúkajú automatické riešenia sporov ohľadom názvov domén a tak znásobujú level ochrany pre Vašu značku [1].

[1] GoDaddy (2020), “Trademark / copyright infringement”, https://uk.godaddy.com/legal/agreements/trademark-copyright-infringement

Ján Búza
Ján Búza
Product Mind

Pomáhal škálovať portfóliové firmy pre VC fond

CEMS VŠE Praha

Ďalšie inšpiratívne štúdie, prieskumy a články pre Váš sektor nájdete na našich stránkach v sekcii Akadémia.

Hero - e-commerce industry